17 Nisan 2009 Cuma

Yiğitbaş Ahmet Şemsettin Marmaravi (1435-1504)


Ahmed Şemseddin, Manisa'da yetişen tasavvuf büyüklerinden. Halen yattığı yer Manisa il merkezinde Sultan Cami’nin güneyinde Saruhan Bey türbesinden yukarı çıkan 40 basamak yokuşunun sonunda sağda kendi ismiyle anılan Yiğitbaş sokağının başlangıcındaki dergahın bahçesidir. Cenab-ı Hakk’ın her an yağan İlahi rahmetine açık olsun diye kabrine türbe yapılmasını istememiştir. Makamı yerli ve meraklı yabancılar tarafında devamlı ziyaret edilmektedir. Halk arasında birçok kerameti anlatılmaktadır. Himmeti daim olsun. Mevla şefaatlerine nail eylesin. Amin..

Hayatı hakkında maalesef, eserlerin Manisa yangınından sonra yok olması sebebiyle fazla bilgi yoktur. Bilindiği kadarıyla Yiğitbaşı Veli Gölmarmara’da doğmuştur. Ahmed Şemseddin İlk ve orta tahsilini önce Gölmarmara’da, sonra Manisa’da tamamlamıştır. Bundan sonraki yüksek tahsilini Bursa’da zamanın meşhur Yıldırım Medresesi’nde ikmal ederek müderris diplomasıyla mezun olmuştur. Manisa’da uzun yıllar müderrislik yapan Ahmet Şemsettin Marmaravi, manevi ilimlerin zirvesi olan tasavvuf yoluna ise Halveti tarikatının Uşak vilayetindeki temsilcisi olan Alaaddin Uşşaki Hazretlerine imtisal ederek girmiştir.
AHMEDİYYE SİLSİLESİ
1— Seyit Yahya Şirvani 2— Pir Mehmet Erzincani 3— İbrahim Tacettin Kayseri 4— Kabaklı Alaattin Uşaki 5— Ahmet Şemsettin Marmaravi şeklindedir.
Fatih Sultan Mehmet’in Manisa medresesinde sınıf arkadaşı olduğu tahmin edilmektedir.


Fatih Sultan Mehmet’in oğlu ve Yavuz’un babası Sultan ikinci Beyazıt Veli zamanında İstanbul’da türeyen ve tarikat şeyhiyim diye halkı istismar ve manen iğfal eden bir takım sahte şeyhlerin hakiki durumlarını tesbit etmek üzere bu işin ehli alim mürşitler aranır ve Manisa’da ilmi derinliğiyle maruf ve tevazu sahibi, uzlet ehli Ahmet Şemsettin Marmaravi Efendi Hazretleri İstanbul’a bu çok önemli vazife için davet edilir. Sultan Beyazıt Veli’nin ricasıyla kurulan imtihan heyetine reis seçilir ve teker teker halkı istismar eden yabancı şeyhleri ve onlara icazet verenleri imtihana çeker.
Sahtekarlıkları ortaya çıkanların tac ve hırkalarını üzerlerinden çıkarıtır ve bir gemi dolusu hırkayı denizine attırır. Bu hizmeti üzerine Sultan Beyazıt kendisine fevkalade hürmet ve iltifatta bulunarak “Velilerin Reisi Yiğitbaşı Veli” rütbesiyle taltif eder.
1504 yılında Manisa'da vefat eden Ahmet Şemsettin Marmaravi, tekkesinin bahçesindeki türbeye defnedildi.